Servicios

Agenda

ENQUESTA

El CME inicia la fase 1 del Pla Estratègic Esportiu Local i Director d'Instal·lacions Esportives 2022-2032 on analitzarem la situació de l'esport local. Per a complimentar aquesta fase és necessari la realització d'enquestes d'hàbits de pràctica esportiva, i a partir d'avui ja tenim operatiu l'enllaç a l'enquesta. L'enquesta és anònima i de 2-3 minuts de duració.

Ara és el moment que comuniqueu les vostres queixes, millores, propostes per al futur de l'esport local, per tant, us demanem la màxima difusió

POTENCIAR L'ESPORT LOCAL ÉS COSA DE TOTS. AJUDEU-NOS A MILLORAR L'ESPORT. ¡APORTA'NS LES TEUES PROPOSTES I FES DIFUSIÓ DE L'ENQUESTA A TOTHOM!

Enllaç:

HÀBITS ESPORTIUS POBLACIÓ ADULTA I POBLACIÓ ESCOLAR INFANTIL I PRIMARIA

https://forms.gle/fH7FYuzExvAuCXiL6

Quan:
-
cme

El CME informa que amb l'actual situació de la Covid-19 s'han dissenyat protocols per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. Amb aquests, es vol garantir la seguretat de tots els usuaris de les instal·lacions esportives: entitats esportistes, particulars, escoles esportives municipals (EMIARE), activitat de l'EPA, etc.

Tot els usuaris que accedisquen al recintes esportius tenen que ser conèixedors del Protocol de Mesures higienicosanitèries front a la Covid-19 per a la temporada 2020-21, i a més han de signar una declaració responsable en la qual es fan responsables del compliment del protocol.

També s'han dissenyat planols informatius amb amb fluxos de gent, accessos i aforaments de les instal·lacions esportives, així com, recomanacions i instruccions per als equips que vinguen a jugar a Vinaròs competicions oficials i partits amistosos.

Protocols:

Altres fulls informatius:

CME

EMIARE 2020-2021

DESCÀRREGA DOCUMENTACIÓ ESCOLES ESPORTIVES EMIARE CME 2020-21

Back to top

 

Subvenció CME

El CME informa que ja s'han publicat les bases de la convocatoria de la Subvenció del CME 2020, per tant, ja podem determinar el període de presentació de documentació:

 • Data límit de presentació de la subvenció: 18 juny 2020 (15 dies hàbils) Fins les 23:59 hores.

 • LlocRegistre telemàtic Seu Electrònica Ajuntament de VinaròsNo es pot presentar físicament a les oficines de l'OIAC ni al CME.

Pressupost Subvenció 2020: 135.000 € (+18.000 € respecte a 2019)

Documentació a presentar:

CLUBS

Bàsica i obligatoria (per poder valorar la subvenció concedida a l'entitat)

 • Model de Sol·licitud de Subvenció CME 2020Amb tots els camps correctament omplerts i els totals sumats. En l'apartat d'ingressos s'ha de reflexar tots els ingressos de l'entitat.

 • Altres documents: 2 declaracions responsables + fitxa de manteniment de tercers (qui canvie de número de compte respecte a 2019) + certificat de SOCIS

 • Certificat d'Hisenda

 • Certificat de Seguretat Social

 • Justificació de nombre de llicències i cost de les mateixes. Us recordo que heu d'aportar per a que puguem certificar quantes llicències té el club i el clubs de les mateixes, ja sigue amb certificats federatius o fulles oficials de les Federacions amb el cost de les llicències.

 • Despeses en Seguretat Social
 • Entrenadors: us recordo que per a poder valorar les titulacions dels entrenadors tenen que estar donats d'alta a la Seguretat Social, per tant, heu d'aportar la relació d'entrenadors amb contracte i donats d'alta a la S.S.

Opcional: (les factures s'han de presentar sí o sí, l'opcional fa referència a que ho podeu presentar en la sol·licitud o després en la justificació)

En funció de la suma total, podeu aportar factures ja amb la sol·licitud o esperar a que el CME us indique la quantitat a justificar en factures. Recordeu que s'ha de justificar el 150% de l'import concedit. Exemple: 1.000 € - aportar factures per valor de 1.500€.

 • Factures: recordeu que podeu tindre una estimació del que rebreu de subvenció en funció de la documentació que presenteu:

  • Cost de llicències + esdeveniments esportius (ja valorats)

  • Programa adaptat: 5.000 €

  • Programa nàutic: 5.000 €

  • Instal·lacions no municipals: 28.000 €

  • Entrenadors: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Seguretat Social: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Esportistes elit: en funció dels resultats aconseguits podeu saber la subvenció concedida.

ESPORTISTES

Recordeu que la sol·licitud s'ha de fer a nom de l'esportista, no de l'entitat. Ho pot tramitar el club però les dades i la signatura ha de ser de l'esportista.

 • Documentació a aportar:

  • Còpia de llicències esportives dels últims tres anys o full d'empadronament que acredite que està empadronat a Vinaròs des de 2016.

  • Resultats esportius de 2019: anotar els resultats més importants en la fulla de sol·licitud i acreditar amb documents oficials, la participació en els campionats indicats i els resultat. Resultat de l'1 de gener a 31 de desembre de 2018

  • Llista esportista elit de la Comunitat Valenciana: certificar que està en la llista. Còpia de la llista, destacant el nom de l'esportista.

Adjunto model de sol·licitud de Subvenció CME 2020 + ficha manteniment tercers (qui tingueu número de compte nou) + 2 declaracions jurades per a que pogueu anar omplint dades + certificat de socis + Bases 2020 + publicació al BOP

Bases de la Subvenció d'Ajudes Econòmiques a clubs, associacions i esportistes de Vinaròs, exercici 2020

Mòdel CME de Sol·licitud de Subvenció 2020

Mòl CME Declaració Jurada 1

Mòdel CME Declaració jurada 2

Mòdel CME Certificat de socis

Fitxa manteniment de tercers

IMPORTANT! Tal i com vam fer en 2019, el CME no anirà darrere de les entitats per a que aporten la documentació dintre del termini establert, qui presente be i qui no, quedarà fora de les subvencions. L'any passat vam fer una reunió explicativa però aquest any, davant de la situació actual, no podrem fer-la. Per tant, si teniu qualsevol dubte o voleu fer una consultasempre abans de presentar la documentació, l'adreceu al correu del CME i si es necessari concertem una cita o fem una "videollamada" o el que face falta.

COM SEMPRE US RECORDO: QUAN ABANS ES PRESENTE TOT CORRECTAMENT ABANS COBRAREU LA SUBVENCIÓ. DEPÈN DE VATROS!

CME

APERTURA SKATEPARK

El CME informa que els usuaris de la Pista de patins o Skapark tenen que respectar la normativa actual, amb l'objectiu d'evitar accidents o incidents. Tots els usuaris, excepte els del club local, han d'adreçar-se a l'oficina del CME per rebre la informació de la normativa i signar la declaració responsable i autorització de pare/mare en ca de menors. Amb aquest tràmit els usuaris rebran el carnet d'autoritzat del recinte.

Recordem que la Pista patins o Skatepark és un recinte esportiu de risc, i en cas cas, un parc infantil de jocs.

Adjuntem:

CME

info

El CME us informa de les principals novetats de la FASE 1, referents a l'esport.

BOE

Resum CSD

Aspectes a tenir en compte:

 1. Es mantenen les franges horàries per a fer esport.
 2. Ciclisme  - No es pot sortir del terme municipal per a fer esport en bicicleta. Es manté la normativa de la FASE 0.
 3. Pesca i caça - Prohibides en FASE 1.
 4. Es poden obrir el centres esportius privats i públics a l'aire lliure, amb unes condicions espcials de neteja i higiene i aforament. Pista d'Atletisme.
 5. Poden obrir els centres esportius en recintes tancats (gimnasos) amb unes condicions espcials de neteja i higiene i aforament.

Info Ajuntament de Vinaròs

CME

Pista Atletisme

El CME informa que en la FASE 1 del desconfinament ja es poden reobrir les instal·lacions públiques o privades a l'aire lliure per a la pràctica d'esports individuals, per tant, es pot obrir la Pista d'Atletisme Municipal. S'ha de tenir en compte que és una situació excepcional i no es tracta d'una apertura normal, com abans de la COVID-19, ja que s'autoritza en unes condicions molt especials i complexes.

Data apertura: 18 maig 2020

Horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 20:30 hores

Aforament: 18 persones. En tot el recinte, fent diferents activitats. No poden estar les 20 persones rodant o fent sèries.

Accés per la porta de les grades

Adjuntem el protocol d'apertura de la Pista d'atletisme en FASE 1.

Protocol apertura Pista Atletisme FASE 1

Adjuntem també les recomanacions de la Real Federació Espanyola d'Atletisme com a document d'interés:

RFE Atletisme

A destacar:

 1. Els usuaris han de demanar cita per a poder accedir a la pista, tant els clubs com els particulars. Adreceu-vos al CME: cme@vinaros.es de 9:00 a 14:00 hores.
 2. S'autoritzarà en horari concret i en unes condicions especials. No s'autoritzaran entrenaments que es puguen fer a l'exterior. Exemple: rodar o fer tirades llargues.
 3. Tenen preferència d'ús els clubs esportius als particulars. Per tant, s'autoritzaran les peticions en funció dels horaris de la Pista, els horaris dels clubs i les places lliures d'aforament.
 4. Els usuaris han d'entendre que per a poder fer ús de la Pista, el CME ha de garantir la seguretat dels usuaris i això implica: control d'accés, neteja i desinfecció diària. Per tant, es controlarà molt el tipus se petició, les activitats a realitzar i que es complisquen les mesures de seguretat, ja que no té cap sentit ficar en risc tant als usuaris com al personal del CME, simplement per anar a córrer.
 5. La Pista romandrà tancada sempre. Només obrirem portes per a usuaris amb cita prèvia i clubs. Es demana puntualitat.

CME

centre esportiu

Des del CME vol adreçar a qui pugue estar interesat, ja sigue una entitat esportival local o un centre esportiu privats, un recull d'articles molt interesants que poden ajudar o orientar a aquests, en el possible reinici de l'activitat esportiva als seus centres, davant de la complexa situció que està vivint aquest col·lectiu i la incertidumbre a curt termini.

Articles:
 
 
 
 
 
 
 
Esperem que aquesta informació puga ser de la màxima ajuda als interesats.
 
Molts ànims a tots en el reinici de l'activitat esportiva!
 
CME
federado

Des del CME us informen que en data de 3 maig es va publicar l'odre de l'Estat referent a l'Esport Professional i d'Elit i l'ESPORT FEDERAT, que afecta a les entitats esportives de Vinaròs a partir del 4 de maig.

Us adjuntem el document amb la informació més rellevant remarcada en colors.

Informació Esport Professional, Elit i Federat

Des de la Regidoria d'Esports s'està treballant amb les entitats esportives locals per veure com es pot reprendre l'activitat esportiva autoritzada segons l'ordre, sempre que es garantisquen les mesures de seguretat i higiene dels esportistes, personal del CME i personal de l'Ajuntament.

Només es preveu l'apertura de les instal·lacions esportives municipals per als esportistes que reunisquen els requisits que determina l'ordre de l'Estat. L'apoertura per al públic i els particulars no es preveu a curt termini.

Anirem informant de les novetats als respecte.

Tornada

Des del CME us informem que a partir del 2 de maig, ja es pot fer pràctica d'activitat física i esport a l'aire lliure de manera individual.

Us adrecem la informació que ha publicat l'Estat al respecte, així com les recomanacions del CSD i el COLEF:

 

Info Ajuntament de Vinaròs i CME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infor Ajuntament de Vinaròs i CME 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CME