Servicios

Agenda

Marató Popular

Comença la Campanya d'Esport Popular CME 2022 amb la nostra prova més participativa, la MARATÓ POPULAR 2022, que tindrà lloc el proper 29 de maig de 2022.

Característiques de la prova:

 • Preu: 5 €
 • Inscripcions: en línia del 12 al 24 de maig a www.hj-crono.es / presencial 23 i 24 de maig a l'Ajuntament de Vinaròs de 17:00 a 20:30 hores
  • Demanne que tothom s'ha d'inscriure en línia. Només s'ha d'inscriure presencialment els que acrediten que no poder fer-ho en línia.
 • Recorregut: NOU recorregut 
 • Sortida-arribada: Passeig Fora Forat (LIMBO)
 • Horari sortida: 10:00 hores
 • Obsequi: samarreta i fruita per a tots els participants.
 • NOVETAT! botella metàl·lica de 400 ml per a tots els participants - no donarem aigua als participants, excepte els que facen la prova corrents. Com ha mesura ecològica, volem estalviar l'ús de plàstics, i per aquerst motiu, donem la botella i els participants l'han de portar plena d'aigua de casa.
 • Lliurament obsequis (samarreta + botella): divendres 27 de 17:00 a 20:30 hores i dissabte 28 de 10:00 a 13:30 hores a l'Ajuntament de Vinaròs.

US ESPEREM A TOTS PER A GADIR D'UN DIUMENGE MOLT ESPORTIU!!

CME - No pares de moure't!

Marató 22

Quan:
Quan:
-
On: Passeig Forat Forat
Caminada 2021
Quan:
Quan:
-
On: Ermita de Vinaròs
EMIARE

Informació EMIARE 2021-22

Descarrega't el díptic informatiu d'EMIARE per al curs 2021-22.

Díptic Escoles Esportives EMIARE Vinaròs 2021-22

Novetats:

 • Activitats en els centres escolar a les 16:00 hores - Atenció! només per a alumnes del propi centre. No pot accedir a eixa hora, cap alumne que no sigue del centre, per tant, no poden inscriu-re's a aauestes activitats alumnes d'altres centres.
 • Nova activitat de P3

 

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ ( recomanem registrar-se abans del dia de la inscripció)

1. REGISTRE'S COMO A TITULAR EN https://inscripcions.vinaros.es/

2. Registre el menor com a beneficiari

3. Inicie sessió amb el seu compte de titular

4. Faça clic a la cantonada dreta del nom del tutor i aquí apareixerà el beneficiari que em donat d'alta. Faça clic

5. Seleccione "Inscripció en classes"

6. Seleccione la classe

7. Abans de fer el pagament, llija a la normativa como presentar la documentació per confirmar la inscripció

8. Realitze el pagament

9. Presente la documentació de la inscripció - Telemàticament en la seu electrónica abans del 23 de setembre o  presencialment en les oficines del CME del 20 al 23 de setembre de 8.00h a 14.00h prèvia descàrrega del document. ATENCIÓ!! PORTAR LA FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SIP DEL MENOR INSCRIT

DESCÀRREGA DOCUMENTACIÓ

FULL INSCRIPCIÓ EMIARE

CONDICIONS PARTICIPACIÓ EMIARE

PROTOCOL ACCIDENT PRIMÀRIA

PROTOCOL ACCIDENT P3 P4 P5 ESO

 

 

CME

JOVESPORT 2021

DESCÀRREGA LA DOCUMENTACIÓ

 

INSCRIPCIONS 21-22 DE JUNY :  https://inscripcions.vinaros.es/

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

1. REGISTRE'S COMO A TUTOR EN https://inscripcions.vinaros.es/

2. Registre el menor com a beneficiari

3. Inicie sessió amb el seu compte de tutor

4. Faça clic a la cantonada dreta del nom del tutor i aquí apareixerà el beneficiari que em donat d'alta. Faça clic

5. Seleccione "Inscripció en classes"

6. Seleccione la classe

7. Abans de fer el pagament, llija a la normativa como presentar la documentació per confirmar la inscripció

8. Realitze el pagament

9. Presente la documentació de la inscripció - Telemàticament en la seu electrónica abans del 23 de juny o  presencialment en les oficines del CME el dia 23 de juny de 8 a 14 prèvia descàrrega del document. ATENCIÓ!! PORTAR LA TARJETA SIP DEL MENOR INSCRIT

 

FULLA INSCRIPCIÓ JOVESPORT 2021

MEDIDASHIGIÉINICOSANITARIAS.pdf

PROTOCOLO GENERAL JOVESPORT 2021

 

 

 

 
ENQUESTA

El CME inicia la fase 1 del Pla Estratègic Esportiu Local i Director d'Instal·lacions Esportives 2022-2032 on analitzarem la situació de l'esport local. Per a complimentar aquesta fase és necessari la realització d'enquestes d'hàbits de pràctica esportiva, i a partir d'avui ja tenim operatiu l'enllaç a l'enquesta. L'enquesta és anònima i de 2-3 minuts de duració.

Ara és el moment que comuniqueu les vostres queixes, millores, propostes per al futur de l'esport local, per tant, us demanem la màxima difusió

POTENCIAR L'ESPORT LOCAL ÉS COSA DE TOTS. AJUDEU-NOS A MILLORAR L'ESPORT. ¡APORTA'NS LES TEUES PROPOSTES I FES DIFUSIÓ DE L'ENQUESTA A TOTHOM!

Enllaç:

HÀBITS ESPORTIUS POBLACIÓ ADULTA I POBLACIÓ ESCOLAR INFANTIL I PRIMARIA

https://forms.gle/fH7FYuzExvAuCXiL6

Quan:
-
cme

El CME informa que amb l'actual situació de la Covid-19 s'han dissenyat protocols per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. Amb aquests, es vol garantir la seguretat de tots els usuaris de les instal·lacions esportives: entitats esportistes, particulars, escoles esportives municipals (EMIARE), activitat de l'EPA, etc.

Tot els usuaris que accedisquen al recintes esportius tenen que ser conèixedors del Protocol de Mesures higienicosanitèries front a la Covid-19 per a la temporada 2020-21, i a més han de signar una declaració responsable en la qual es fan responsables del compliment del protocol.

També s'han dissenyat planols informatius amb amb fluxos de gent, accessos i aforaments de les instal·lacions esportives, així com, recomanacions i instruccions per als equips que vinguen a jugar a Vinaròs competicions oficials i partits amistosos.

Protocols:

Altres fulls informatius:

CME

Subvenció CME

El CME informa que ja s'han publicat les bases de la convocatoria de la Subvenció del CME 2020, per tant, ja podem determinar el període de presentació de documentació:

 • Data límit de presentació de la subvenció: 18 juny 2020 (15 dies hàbils) Fins les 23:59 hores.

 • LlocRegistre telemàtic Seu Electrònica Ajuntament de VinaròsNo es pot presentar físicament a les oficines de l'OIAC ni al CME.

Pressupost Subvenció 2020: 135.000 € (+18.000 € respecte a 2019)

Documentació a presentar:

CLUBS

Bàsica i obligatoria (per poder valorar la subvenció concedida a l'entitat)

 • Model de Sol·licitud de Subvenció CME 2020Amb tots els camps correctament omplerts i els totals sumats. En l'apartat d'ingressos s'ha de reflexar tots els ingressos de l'entitat.

 • Altres documents: 2 declaracions responsables + fitxa de manteniment de tercers (qui canvie de número de compte respecte a 2019) + certificat de SOCIS

 • Certificat d'Hisenda

 • Certificat de Seguretat Social

 • Justificació de nombre de llicències i cost de les mateixes. Us recordo que heu d'aportar per a que puguem certificar quantes llicències té el club i el clubs de les mateixes, ja sigue amb certificats federatius o fulles oficials de les Federacions amb el cost de les llicències.

 • Despeses en Seguretat Social
 • Entrenadors: us recordo que per a poder valorar les titulacions dels entrenadors tenen que estar donats d'alta a la Seguretat Social, per tant, heu d'aportar la relació d'entrenadors amb contracte i donats d'alta a la S.S.

Opcional: (les factures s'han de presentar sí o sí, l'opcional fa referència a que ho podeu presentar en la sol·licitud o després en la justificació)

En funció de la suma total, podeu aportar factures ja amb la sol·licitud o esperar a que el CME us indique la quantitat a justificar en factures. Recordeu que s'ha de justificar el 150% de l'import concedit. Exemple: 1.000 € - aportar factures per valor de 1.500€.

 • Factures: recordeu que podeu tindre una estimació del que rebreu de subvenció en funció de la documentació que presenteu:

  • Cost de llicències + esdeveniments esportius (ja valorats)

  • Programa adaptat: 5.000 €

  • Programa nàutic: 5.000 €

  • Instal·lacions no municipals: 28.000 €

  • Entrenadors: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Seguretat Social: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Esportistes elit: en funció dels resultats aconseguits podeu saber la subvenció concedida.

ESPORTISTES

Recordeu que la sol·licitud s'ha de fer a nom de l'esportista, no de l'entitat. Ho pot tramitar el club però les dades i la signatura ha de ser de l'esportista.

 • Documentació a aportar:

  • Còpia de llicències esportives dels últims tres anys o full d'empadronament que acredite que està empadronat a Vinaròs des de 2016.

  • Resultats esportius de 2019: anotar els resultats més importants en la fulla de sol·licitud i acreditar amb documents oficials, la participació en els campionats indicats i els resultat. Resultat de l'1 de gener a 31 de desembre de 2018

  • Llista esportista elit de la Comunitat Valenciana: certificar que està en la llista. Còpia de la llista, destacant el nom de l'esportista.

Adjunto model de sol·licitud de Subvenció CME 2020 + ficha manteniment tercers (qui tingueu número de compte nou) + 2 declaracions jurades per a que pogueu anar omplint dades + certificat de socis + Bases 2020 + publicació al BOP

Bases de la Subvenció d'Ajudes Econòmiques a clubs, associacions i esportistes de Vinaròs, exercici 2020

Mòdel CME de Sol·licitud de Subvenció 2020

Mòl CME Declaració Jurada 1

Mòdel CME Declaració jurada 2

Mòdel CME Certificat de socis

Fitxa manteniment de tercers

IMPORTANT! Tal i com vam fer en 2019, el CME no anirà darrere de les entitats per a que aporten la documentació dintre del termini establert, qui presente be i qui no, quedarà fora de les subvencions. L'any passat vam fer una reunió explicativa però aquest any, davant de la situació actual, no podrem fer-la. Per tant, si teniu qualsevol dubte o voleu fer una consultasempre abans de presentar la documentació, l'adreceu al correu del CME i si es necessari concertem una cita o fem una "videollamada" o el que face falta.

COM SEMPRE US RECORDO: QUAN ABANS ES PRESENTE TOT CORRECTAMENT ABANS COBRAREU LA SUBVENCIÓ. DEPÈN DE VATROS!

CME

APERTURA SKATEPARK

El CME informa que els usuaris de la Pista de patins o Skapark tenen que respectar la normativa actual, amb l'objectiu d'evitar accidents o incidents. Tots els usuaris, excepte els del club local, han d'adreçar-se a l'oficina del CME per rebre la informació de la normativa i signar la declaració responsable i autorització de pare/mare en ca de menors. Amb aquest tràmit els usuaris rebran el carnet d'autoritzat del recinte.

Recordem que la Pista patins o Skatepark és un recinte esportiu de risc, i en cas cas, un parc infantil de jocs.

Adjuntem:

CME

info

El CME us informa de les principals novetats de la FASE 1, referents a l'esport.

BOE

Resum CSD

Aspectes a tenir en compte:

 1. Es mantenen les franges horàries per a fer esport.
 2. Ciclisme  - No es pot sortir del terme municipal per a fer esport en bicicleta. Es manté la normativa de la FASE 0.
 3. Pesca i caça - Prohibides en FASE 1.
 4. Es poden obrir el centres esportius privats i públics a l'aire lliure, amb unes condicions espcials de neteja i higiene i aforament. Pista d'Atletisme.
 5. Poden obrir els centres esportius en recintes tancats (gimnasos) amb unes condicions espcials de neteja i higiene i aforament.

Info Ajuntament de Vinaròs

CME

Pista Atletisme

El CME informa que en la FASE 1 del desconfinament ja es poden reobrir les instal·lacions públiques o privades a l'aire lliure per a la pràctica d'esports individuals, per tant, es pot obrir la Pista d'Atletisme Municipal. S'ha de tenir en compte que és una situació excepcional i no es tracta d'una apertura normal, com abans de la COVID-19, ja que s'autoritza en unes condicions molt especials i complexes.

Data apertura: 18 maig 2020

Horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 20:30 hores

Aforament: 18 persones. En tot el recinte, fent diferents activitats. No poden estar les 20 persones rodant o fent sèries.

Accés per la porta de les grades

Adjuntem el protocol d'apertura de la Pista d'atletisme en FASE 1.

Protocol apertura Pista Atletisme FASE 1

Adjuntem també les recomanacions de la Real Federació Espanyola d'Atletisme com a document d'interés:

RFE Atletisme

A destacar:

 1. Els usuaris han de demanar cita per a poder accedir a la pista, tant els clubs com els particulars. Adreceu-vos al CME: cme@vinaros.es de 9:00 a 14:00 hores.
 2. S'autoritzarà en horari concret i en unes condicions especials. No s'autoritzaran entrenaments que es puguen fer a l'exterior. Exemple: rodar o fer tirades llargues.
 3. Tenen preferència d'ús els clubs esportius als particulars. Per tant, s'autoritzaran les peticions en funció dels horaris de la Pista, els horaris dels clubs i les places lliures d'aforament.
 4. Els usuaris han d'entendre que per a poder fer ús de la Pista, el CME ha de garantir la seguretat dels usuaris i això implica: control d'accés, neteja i desinfecció diària. Per tant, es controlarà molt el tipus se petició, les activitats a realitzar i que es complisquen les mesures de seguretat, ja que no té cap sentit ficar en risc tant als usuaris com al personal del CME, simplement per anar a córrer.
 5. La Pista romandrà tancada sempre. Només obrirem portes per a usuaris amb cita prèvia i clubs. Es demana puntualitat.

CME