Servicios

Reglament ús instal·lacions Esportives Municipals

REGLAMENT D'ÚS D'INSTALACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS


El CME ha elaborat el Reglament d'Ús de Instal·lacions Esportives Municipals, document que unifica les anteriors normatives i protocols de les diferents instal·lacions esportives i que a partir de 2015 serà el document mitjançant el qual es regirà el CME.

Reglament d'ús d'instal·lacions esportives Municipals de Vinaròs