Servicios

Subvenció CME 2024

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2024.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP nº69 el 6 de juny de 2024.

Pressupost: 135.000 €

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: 28 de juny de 2024, fins les 23:59 hores.

Bases Subvenció CME 2024

Informació per a la presentació de sol·licituds 2024

Documentació a presentar:

Model sol·licitud Subvenció CME 2024 (entitats esportives i esportistes)

Model certificat socis (entitats esportives)

Declaració jurada 1 (entitats esportives)

Declaració jurada 2 (entitats esportives)

Fitxa manteniment tercers (entitats esportives i esportistes) - només en cas de ser nous sol·licitants i canviar el número de compte

Resultats esportius de 2023 (esportistes) - els esportistes han d'acreditar els resultats esportius de 2023 amb algun document federatiu que acredite els resultats esportius.

CME