Servicios

Organigrama

FUNCIONS DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS 

 1. Instar a la realització d'activitats esportives en el terme municipal de Vinaròs, amb especial atenció a l'Esport per tots i l'Esport en edat Escolar. 
 2. Assessorar, informar i proposar en la Regidoria d'Esports en tot el referent a les activitats esportives que es desenvolupen en el nostre municipio. 
 3. Col·laborar en la planificació d'aquestes activitats o foment de la seva participació i difusió, propiciant la integració i la cohesió social. 
 4. Formular propostes de coordinació a les diferents Institucions Esportives Locals, així com tots els col·lectius vinculats amb l'esport. 
 5. Proposar la construcció d'instal·lacions esportives i l'adopció de mesures de conservació, reparació, millora i administració dels béns de domini públic municipals vinculats a l'activitat esportiva. 

 

FUNCIONS DEL TÈCNIC D'ESPORTS

Màxim responsable del servei, al costat del Regidor d'esports, màxima autoritat del CME. Coordina tot el personal del CME: professora, monitors, conserges i administrativa.. 

 1. Programació d'activitats esportives 
 2. Relació amb Associacions esportives o clubs 
 3. Organització de campionats esportius 
 4. Organització / coordinació d'espais esportius i instal·lacions esportives 
 5. Gestió de pressupostos municipals i subvencions 
 6. Coordinació i seguiment de totes les activitats esportives i esdeveniments 
 7. Planificació de noves activitats esportives d'acord amb les necessitats detectades 
 8. Inscripcions d'equips, activitats… 
 9. Organització i coordinació d'escoles esportives 
 10. Organització i coordinació d'escoles d'estiu 
 11. Incentivar a la gent, motivar o animar 
 12. Adreça i control de personal adscrit al departament: monitors, conserges, professora i administrativa. 
 13. Informació, etc… 

 

FUNCIONS DE LA PROFESSORA ESPORTIVA 

Segona responsable en l'ordre jeràrquic, solament respon al tècnic d'esports i al regidor d'esports. Les funcions de la Professora esportiva es realitzen en coordinació i supervisió del Tècnic d'esports i el regidor d'esports.
Funcions amb el Tècnic d'esports: 

 • Programació d'activitats esportives.
 • Organització i coordinació d'escoles esportives. 
 • Organització i coordinació d'escoles d'estiu. 
 • Relació amb Associacions esportives o clubs.
 • Planificació de noves activitats esportives d'acord amb les necessitats detectades.
 • Organització de campionats esportius.
 • Inscripcions d'equips, activitats… 

Tasques específiques de la Professora esportiva:

 • Control i gestió dels monitors del servei d'esports.
 • Control i desenvolupament de les Escoles Esportives. 
 • Control i desenvolupament de les Activitats d'Estiu. 

 

FUNCIONS DELS MONITORS ESPORTIUS 

Són els encarregats de dur a terme les activitats programades pel CME. Estan supervisats pel Tècnic d'esports i la Professora esportiva. Les seves funcions són: 

 • Programar les sessions de les diferents activitats. 
 • Dur a terme les sessions de les diferents activitats.
 • Control i manteniment del material.

 

FUNCIONS DE L'ADMINISTRATIVA 

És l'encarregada de dur a terme les tasques d'oficina del CME. Està supervisats pel Tècnic d'esports. Les seves funcions són: 

 • Tasques administratives.
 • Gestió de les subvencions.

 

FUNCIONS DELS MONITORS-CONSERGES D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

Són els responsables de les instal·lacions esportives, només responen al tècnic d'esports i al regidor d'esports. Les funcions dels monitors-conserges són: 

 • Control i vigilància de la instal·lació. 
 • Obertura i tancament de la instal·lació. 
 • Omplir la fulla de control i exposar qualsevol incidència que passi durant la jornada laboral. 
 • Comunicar al superior directe qualsevol incidència o avaria perquè sigui reparada al més aviat possible. 
 • Deixar els espais de pràctica esportiva en perfectes condicions per ser utilitzats. Pujar i baixar les canastres, posar i llevar les cortines separadores. Encendre llums i caldera. Regar. 
 • Subministrar el material que els clubs necessitin.
 • Tasques de neteja puntuals. 
 • Reparacions i manteniment de la instal·lació.
 • Control de la seguretat i del comportament dels usuaris de la instal·lació. 
 • Manteniment dels camps de gespa artificial, pistes de joc i tartán d'atletisme. 
 • Neteja de l'entrada de vestuaris, del camp i la zona de pàrquing.
 • Donar suport a les activitats que organitza el CME: jornades, festes d'inauguració i clausura de les escoles esportives, esdeveniments de la campanya d'esport popular i altres activitats.
 • Donar servei als clubs en aquelles activitats que organitzen, ja siguin competicions oficials, campionats o altres esdeveniments.