Servicios

Esports

Color
azul

JOVESPORT 2021

DESCÀRREGA LA DOCUMENTACIÓ

 

INSCRIPCIONS 21-22 DE JUNY :  https://inscripcions.vinaros.es/

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

1. REGISTRE'S COMO A TUTOR EN https://inscripcions.vinaros.es/

2. Registre el menor com a beneficiari

3. Inicie sessió amb el seu compte de tutor

4. Faça clic a la cantonada dreta del nom del tutor i aquí apareixerà el beneficiari que em donat d'alta. Faça clic

5. Seleccione "Inscripció en classes"

6. Seleccione la classe

7.

PLA ESTRATÈGIC ESPORTIU - ENLLAÇ A ENQUESTA

El CME inicia la fase 1 del Pla Estratègic Esportiu Local i Director d'Instal·lacions Esportives 2022-2032 on analitzarem la situació de l'esport local. Per a complimentar aquesta fase és necessari la realització d'enquestes d'hàbits de pràctica esportiva, i a partir d'avui ja tenim operatiu l'enllaç a l'enquesta. L'enquesta és anònima i de 2-3 minuts de duració.

Ara és el moment que comuniqueu les vostres queixes, millores, propostes per al futur de l'esport local, per tant, us demanem la màxima difusió

INFORMACIÓ PISTA PATINS O SKATEPARK

El CME informa que els usuaris de la Pista de patins o Skapark tenen que respectar la normativa actual, amb l'objectiu d'evitar accidents o incidents. Tots els usuaris, excepte els del club local, han d'adreçar-se a l'oficina del CME per rebre la informació de la normativa i signar la declaració responsable i autorització de pare/mare en ca de menors. Amb aquest tràmit els usuaris rebran el carnet d'autoritzat del recinte.