Servicios

MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Magatzem soterrani general

Aquest inici de 2022 el CME va finalitzar l'actuació de millora del Pavelló Poliesportiu Municipal. Aquest projecte tenia com objecte millorar els espais de matzem per al CME i clubs d'aquesta instal·lació.  Finalment, per falta d'ús, es va decidir eliminar una de les dos pistes d'esquaix i reconvertir-la en en dos espais de magatzem: un, en planta a peu de pista de parquet, i el segon, en una planta soterrani.

A la planta principal, s'han construït dos magatzems, un per a les cadires de rodes del Club BAMESAD, molt necessari, i un altre per a tots els equips de so. A més, disposem d'espai suficient per poder ubicar tots els equipaments esportius: cistelles, porteries i pals de voleibol.

A la planta soterrai, disposem de set magatzems de material per a les entitats esportives, per permetem ampliar els magatzems actuals i que tothom dispose de molt més espai.

Pressupost: 40.000 €

 

EL CME, SEMPRE MILLORANT LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

 

Millores Instal·lacions Esportives Municipals