Servicios

Zona esportiva de birles i petanca

Característiques de la instal·lació: 

Carrer de la Mar Càspia, s/n

Horari: Accés lliure: 

  • Hivern: de dilluns a diumenge de 10:00 a 21:00 hores
  • Estiu: de dilluns a diumenge de 10:00 a 22:00 hores

 

Clubs: tenen preferència d'ús respecte als usuaris lliures (no club). 

  • Petanca: sempre ha de que quedar 1-2 pistes per a usuaris lliures
  • Birles: no hi ha pistes lliures.

 

Relació d'espais esportius: 

  • 18 pistes de birles
  • 8 pistes de petanca

 

Relació d'espais complementaris: 

  • 1 font
  • zona d'ombra