Servicios

Ciutat Esportiva Municipal

Ciutat Esportiva + Estadi

Característiques de la instal·lació:

Camí Fondo, s/n

619 86 92 06

Horari:

Dilluns a divendres de 16:00 a 22:00 hores. Dutxa fins les 22:20 hores.

Dissabtes i diumenges en funció de les competicions i activitats del CME

 

Relació d'espais esportius:

CIUTAT ESPORTIVA

 • 1 camp de futbol-11
 • Convertible en 2 camps de futbol-7
 • 1 camp de futbol-7

 

Relació d'espais complementaris:

CIUTAT ESPORTIVA

 • Consergeria
 • 2 magatzems de material
 • 8 vestuaris
 • 6 d'equips - adaptats
 • 2 d'àrbitres

 

ESTADI 

 • 1 camp de futbol-11
 • Convertible en 2 camps de futbol-7

 

Relació d'espais complementaris:

ESTADI 

 • Consergeria
 • Sala de premsa
 • Infermeria
 • 4 magatzems de material
 • Sala multiusos
 • Bar - cantina
 • 7 vestuaris
 • 4 equips
 • 3 àrbitres
 • 6 zones de serveis públics – 4 dels quals estan adaptats
 • Graderies – 2.000 localitats