Servicios

Subvencions CME 2022

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2022.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencioins de l'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP nº73 el 18 de juny de 2022.

Pressupost: 135.000 €

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: 12 de juliol de 2022, fins les 23:59 hores.

Bases Subvenció CME 2022

Documents a aportar:

Mòdel CME de Sol·licitud de Subvenció 2022

Declaració jurada Hisenda i Seguretat Social

Declaració jurada de no estar en concurs

Fitxa manteniment de tercers

CME