Servicios

Subvencions CME 2022

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2023.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP nº57 el 6 de maig de 2023.

Pressupost: 135.000 €

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: 26 de maig de 2023, fins les 23:59 hores.

Bases Subvenció CME 2023

Resultat Subvenció CME 2023

CME