Servicios

Subvencions CME 2020

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2020.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencioins de L'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP nº31 el 12 de març de 2020.

Pressupost: 135.000 € (+18.000 € respecte a 2019)

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: pendent de concretar

BASES%20SUBVENCI%C3%93N%20AYUDAS%20ECON%C3%93MICAS%20DEPORTIVAS%20A%20CLUBES%2C%20ASSOCIACIONES%20%20Y%20DEPORTISTAS%202020.pdf

Documents a aportar:

Model de sol·licitud de Subvenció CME 2019

Declaració jurada Hisenda i Seguretat Social

Declaració jurada de no estar en concurs

Fitxa manteniment de tecers

CME