Servicios

Subvencions CME 2020

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2020.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencioins de L'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP nº31 el 12 de març de 2020.

Pressupost: 135.000 € (+18.000 € respecte a 2019)

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: 18 de juny de 2020, fins les 23:59 hores.

BASES%20SUBVENCI%C3%93N%20AYUDAS%20ECON%C3%93MICAS%20DEPORTIVAS%20A%20CLUBES%2C%20ASSOCIACIONES%20%20Y%20DEPORTISTAS%202020.pdf

Documents a aportar:

Mòdel CME de Sol·licitud de Subvenció 2020

Declaració jurada Hisenda i Seguretat Social

Declaració jurada de no estar en concurs

Fitxa manteniment de tercers

 

Resultat Subvenció CME 2020

Resultat Subvenció CME 2020

CME