Servicios

Subvencions CME 2019

SUBVENCIÓ PER PROGRAMA D'AJUDES ECONÒMIQUES A CLUBS, ASSOCIACIONS I ESPORTISTES DE LA CIUTAT DE VINARÒS, EXERCICI 2019.

Bases publicades en el Pla Estratègic de Subvencioins de L'Ajuntament de Vinaròs.

Publicada la Convocatòria al BOP el 7 de maig 2019

Pressupost: 117.000 €

Data límit per presentar la subvenció per Registre d'Entrada de l'Ajuntament: 24 juliol

Bases per al Programa de Subvenció d'Ajudes Econòmiques a clubs, associacions i esportistes de la Ciutat de Vinaròs. Exercici 2019

Documents a aportar:

Model de sol·licitud de Subvenció CME 2019

Declaració jurada Hisenda i Seguretat Social

Declaració jurada de no estar en concurs

Fitxa manteniment de tecers

CME