Servicios

Escoles Esportives d'Iniciació, Animació i Recreació Esportiva

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS EMIARE 2017-18

El CME organitza tots els anys amb la col·laboració del Consell Valencià de l'esport, les Escoles Esportives Municipals de Vinaròs. El principal objectiu d'aqueest és fomentar l'esport i introduir als més menuts en aquest món, en el seu caràcter més formatiu i destacant tots els aspectes més positius que transmiteix l'esport, com la socialització, la col·laboració amb els companys, els hàbits de vida saludable, la importància de participar i no de guanyar, etc. Fruit d'aquests objectius el CME dissenya un programa amb la col·laboració de les entitats esportives locals per poder oferir un ampli ventall d'activitats esportives.

Les activitats estan dissenyades en 5 blocs:

 • ACTIVITATS DEL CME

Que du a terme el propi CME.

 • ACTIVITATS DE CLUBS

Que porten a terme els Clubs esportius locals.

 • ESPORT + COMPETICIÓ

Son les activitats on se fan calendaris de competició 

 • ACTIVITATS ADAPTADES

Són les activitats que tenen com a principal objectiu potenciar la participació i la pràctica esportiva dels col·lectius que estan cursant l'ESO.

 • ACTIVITATS PER L'ESO

  Son les activitats que tenen com a principal objetiu el potenciar la participació i la pràctica esportiva dels col·lectius que estàn cursant l'eso.

A més d'aquestes activitats incloses dins del programa d'activitats de les Escoles Esportives Municipal, el CME organitza les següents JORNADES ESPORTIVES per a fomentar la pràctica esportiva:

Festa d'inauguració de les Escoles Esportives - Desembre

Festa de tancament de les Escoles Esportives - Últim cap de setmana de les Escoles Esportives – Finals de maig

Jornades esportives puntuals de:

 • Atletisme
 • Handbol
 • Bàsquet
 • Multiesport
 • Fútbol Sala
 • Jornades esportives per als instituts


Patrocinador principal de les samarretes de les Escoles Esportives: CAIXA VINARÒS